Phim ngắn – Cuộc giải cứu cái Tý trước 13 điệp viên KGB – Hậu Kỷ Nguyên Hắc ÁmBối cảnh phim đen trắng “Chị Dậu” của 1977 đoạn 30 giây cuối, khi chị Dậu được lên báo ca ngợi như hình mẫu quật cường.

Trường mật vụ đào tạo KGB có tên nhóm là November rain gồm toàn những tay điệp viên sừng sỏ đang âm mưu cho cái Tí theo chương trình đào tạo điệp viên có tên gọi: “Góa phụ đen”.

Liệu với những nhân vật đình đám này, Tí có thể với thầy bu ở Việt Nam?

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *