28 thoughts on “Phim ngắn: Nhật kí ca sĩ – By: Gαchα Miniαnα || Gacha life Việt Nam

  1. Từ đầu đến 8:07 rất giống với bộ phim "Tôi mệt lắm rồi"
    Về cái phần viết (dịch ra chữ í) theo mik là bạn nên chơi đến level 5( hơn level 5) sẽ có thể dịch chữ có dấu giống mik đang viết nè phim sẽ hay hơn

  2. Rất cảm động
    Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
    😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  3. em cũng thích hát lắm nhưng mà em sợ mọi người nhìn em và sợ nếu như em hát dở thì……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *