8 thoughts on “Phím Tắt Cơ Bản Trong RA2 & YURI phần 2

  1. cho hỏi sao mình nâng cấp 1 sao = lính kỹ sư và lính do thám hoài mà ko lên 1 sao, cho con kỹ sư đứng gần nhà bị bắn và đằng sau là con do thám. mà toàn thấy con kỹ sư vô sửa nhà chứ không thấy con do thám vô nâng cấp

  2. https://www.moddb.com/groups/command-conquer-westwood-fans-ea/downloads/red-alert-2-yuri-revenge-full-version phiên bản này bị lag max chậm bạn có cách nào sữa không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *