45 thoughts on “PHIM "VÙNG ĐẤT CỦA LANG SÓI/ TIERRA DE LOBOS" – P1/3- Vietsub by HPL

  1. Cảm giác ôm con gái khác con trai lắm. Mình ôm hôn con trai mà chả có cảm giác gì cả nhưng ôm con gái lại ấm áp vui vẻ 😂

  2. chả phải dại gái mà nó tấn công thế kia ai chịu nổi <mà con gái đa số đều ở ngưỡng lưỡng mà

  3. Phim gì đâu à…. …… gái đẹp ko ai chịu cho nổi nhìn mấy bà chị của ISABELL mà muốn rụng moẹ ht trứng, về sắc đẹp của cặp dv chính là khỏi bàn đến đẹp wá mức chịu đựng lun rồi.

  4. Hai nữ diễn viên xinh nha nhưng mà kết thuc buồn pua hu hu😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬

  5. Phim vùng đất của lang sói hay 2 nữ diễn viên chính đẹp nhưng mà kết thuc buồn pua ha😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬

  6. Phim hay diễn viên đẹp ha😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  7. có 1 điều rút ra từ phim. muốn cưa được cô ấy, cứ chai mặt và bám như keo, kiểu gì cũng đổ. ahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa