14 thoughts on “Phong thủy cho người mệnh Hỏa làm việc gì cũng thành công

  1. Tôi. Mạng hỏa. Mà éo tín. Có làm thì mới có ăn lười biếng o. Làm thì nghèo khổ thì gặp chó Nó cũng ko mừng. OK

  2. Cả! On chuong trinh đã danh thoi gian vàng ngoc để tu vấn phong thuỷ và menh tuoi đinh menh hoả.cam on nguoi dẫn dắt chuong trinh ….

  3. TUI MẠNG HOẢ NẤU ĂN GIỎI NGON, NHƯNG SAU MỞ NHÀ HÀNG LÀ XẢY RA CHUYỆN PHẢI CHUYỂN NGHỀ VẬY BẠN,VẬY MẠNG HOẢ LÀM NGHỀ VÌ HỢP, CẢM ƠN BẠN TRƯỚC NHẺ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa