8 thoughts on “Photoshop Tutorial: Tạo hiệu ứng chữ đẹp đơn giản

  1. Cảm on bạn. Video rất hứu ích. Cho mình hỏi là mình chỉ muốn chữ đó có viền màu khác thôi thì vào phần nào? Cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *