44 thoughts on “Pokémon Tập 1 – Pokémon – Tớ Chọn Cậu – Hoạt Hình Pokémon Tiếng Việt Season 1

  1. Phần 1 là hay nhất, hình ảnh nhân vật và cả ng thuyết minh nữa 👍
    Nhưng tiếc là không phải clip này. Bản t coi là do cô gì ấy thuyết minh, hay lắm. Không phải bản này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *