37 thoughts on “QUÁ KHÓ NHƯNG… QUÁ TUYỆT VỜI! | Geometry Dash Subzero

  1. Lúc đầu tiên tui chơi tựa game này là xuất hiện toàn là 2 chữ đm , lúc chơi ghê rồi là dễ à .

  2. 2 ván đầu tuy khó nhưng vẫn chơi đc 100 % ; tuy nhiên :•••"ĐẾN ĐOẠN POUWER TRIP KHÓ VCL RA ,ĐANG HAY TỰ NHIÊN CÁI ĐỨNG HÌNH BẤM CÁI NHẢY PHÁT CHẾT LUÔN " ỨC CHẾ VCL !!! 😠😠😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *