Quách Huy Vlog – Bill vào Khu vui chơi trẻ Em Big Fun của Vạn Hạnh MallKhu vui chơi này tuy không rộng bằng hệ thống Tini World nhưng cũng có nhiều game khá thú vị. Cùng khám phá Con nhé!

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa