3 thoughts on “Quạt tích điện có nên mua? dùng được bao lâu?

  1. Cho mình hỏi tý
    Nhà mình có 1 cây như vậy nhưng hư cục biến áp ở trong rùi nók ko ghi là mấy V và bao nhiu A hết
    Bạn tư vấn giúp mình nên thay biến áp nào vs ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa