50 thoughts on “Review Bộ Điều Khiển Từ Xa MICROZONE Điều Khiển Oto Máy Bay 700-1000M | Review MICROZONE remote|

  1. Ad cho hỏi bộ đk này khi mua có sách hướng dẫn xử dụng vd như hướng dẫn cách cắm các chân rắc ở bộ nhận ko ad…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *