[Review Manga] Trò chơi tìm xác – KARADA SAGASHI (Kinh dị, trường học, bí ẩn)Tựa đề: KARADA SAGASHI – Trò chơi tìm xác
Thể loại: kinh dị, trường học, bí ẩn
Tác giả: Welzard
Hoạ sĩ: Murase Katsutoshi
Link xem truyện:

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa