29 thoughts on “[S6] Doraemon Tập 271 – Hãy Cẩn Thận Khi Mua Đồ Ở Tương Lai, Doraemon Bị Bệnh Nặng

 1. Ủng hộ 10 triệu subsribers để POPS Kids phát sóng tiếp Doraemon mới nhất nhé: https://bit.ly/2QRbKqT

 2. Ai biểu Doraemon chửi Nobita mua đồ đồ phải trả tiền nhưng không phải cần trả tiền nên chửi Nobita Chi

 3. 🗻🚑🏆⚽🎾🏀⚾⛳🎱🎳🎽🎣🗿🗼🗻🏰🏬⛲⛪🏫🏪🏨🏧🗽🏦🏥🏣🏡🏠

 4. D
  Do
  Dor
  Dora
  Dorae
  Doraem
  Doraemo
  Doraemon
  Doraemon♥️
  Doraemon♥️♥️
  Doraemon♥️♥️❤

  Doraemon than yeu ♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *