28 thoughts on “SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ TẬP 5: SHIN BỊ GIANG HỒ DỌA CẮT MẤT VOI

 1. Em chúc chị và anh redhood sẽ đạc được nhiều thành công trong công việc và em chúc anh chị sẽ sớm đạc được 100k súd

 2. 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555888888888855555555⅝555555555555555588588888585555555555555555555555555555555555555555⅝55555555553333333⅜33333333333333333333333333333333336666666666666666666666666666666666655555555555551111111111111111111111111111111111111111111111111555555554444444444444444444444444444455555554444444444444444

 3. 5 điều bác Hồ dạy
  Điều 1 yêu tổ quốc, yêu đồng bào
  Điều 2 học tập tốt,lao tốt
  Điều 3 đoàn kết tốt,kỷ luật tốt
  Điều 4 Giữ gìn vệ sinh thật tốt

  Điều không biết !?! :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa