41 thoughts on “SIÊU NHÂN DEKA SPD – Tập 44 | Phim Siêu Nhân Thuyết Minh HD

  1. 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝♊🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

  2. Tập này siêu nhân toàn chơi hàng nóng , bắn thấy mẹ luôn , yêu quái toàn chơi dao kiém sống sao đc trời

  3. Ôi mới bấm thôi đã có giáng sinh rồi tôi yêu giáng sinh và tui cũng yêu siêu nhân deka nhất là deka vàng đừng quên nhe

  4. Tại sao lúc đầu ai cũng đều gọi Doggie là xếp nhưng bây giờ lại gọi là ông chủ ? 😓😓😓

  5. ông deka xanh thay đồ nhanh vãi cứt chưa bị đấm thì mặc áo bình thường bị đấm nát gáo thì mặc áo cảnh sát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *