23 thoughts on “SIÊU NHÂN MÃNH THÚ – Tập 48 | Phim Nhật Thuyết Minh Full

  1. Có ai để ý cái sân đấu Kendan ( Xin lỗi mình ko biết ghi ) là cái chỗ mà siêu nhân bạc trong siêu nhân hải tặc nhận được sức mạnh siêu nhân ko ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa