9 thoughts on “Sinh tồn thời mạt thế Tập 1 | Truyện mạt thế hay

  1. Mấy bạn ơi, mình có sự hiểu lầm là truyện này sẽ hk có CP nha, nên hk có nữ chính, mình để sai hình r, từ tập 3 mình sẽ sửa hình lại 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *