44 thoughts on “SLENDERMAN BẮT CÓC 100 SKELETON DA ĐEN TÌM MÓN ĐỒ HIẾM HƠN KIM CƯƠNG TRONG MINECRAFT

  1. anh ơi anh chơi mini word đi anh hăt game mai rap dong ngoai đơi cong viêt đâu tiên lươm soai tai may em khong dâu

  2. Ê thằng lồn kia sao mày cứ bảo người ta like cho mày vậy trong khi mày toàn chơi map khác thằng lười chả có đi khám phá ở đâu cũng đòi 5 nghìn like con chó súc vật quay video kìa mọi người ơi
    Đùng ai like cho slenderman nó chỉ là 1 con chó thôi nó chả đáng được 50 nghìn like đâu
    Mọi người sang anh GHASTBOY ấy anh GHAST làm video hay hơn thằng chó này nhiều

    FUCK SLENDERMAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa