49 thoughts on “SLENDERMAN PHÁT HIỆN RƯƠNG KIM CƯƠNG VÔ HẠN TRONG MINECRAFT

  1. Anh slen anh phải 18 viên kim cương anh lấy ba số 6 trong bàn chế tạo ra 100 kim cương trong minecraft 1.15

  2. 4 cái hexicle và 1 viên kc thành viên kc danh đậm hơn rồi chế tạo mấy bộ giqps mạnh nhất đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *