STV – Vòng chung khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI năm 2018 -2019STV – Qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã lựa chọn ra 23 giải pháp đủ điều kiện vào vòng chấm chung khảo. Các giải pháp chủ yếu thuộc các lĩnh vực như : Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hóa; Xây dựng, giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y dược.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa