Sự khốn khổ của gia đình có 5 thành viên mắc bệnhĐó là hoàn cảnh gia đình chị Linh, bản thân Chị bị bướu cường giáp, Chồng chị bị ung thư giai đoạn cuối, Con bị lép lồng ngực, Cha chị 63 tuổi bị tai biến 2 làn, Mẹ chị thì bị động kinh…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa