22 thoughts on “SỰ THẬT VỀ iPHONE XS…BẠN CHƯA BIẾT!!!

  1. máy giật lag ban đầu chơi game nóng giật mình cứ nghĩ do mạng nhưng để ý thì y chang a nói :(( 3 cây đều bị như v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *