46 thoughts on “Sự tích cây vú sữa

  1. Minh se co gang vang loi cha me nha các ban hay nho bai học do nha các ban dinh bao gio quen cau chuyện nay nhe😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  2. Nghe xong thì thấy buồn quá 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  3. Cảm động muốn khóc 😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

  4. khoc luôn huhu😔😔😔😔😔😔😔😦😦😦😦😦😦😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢

  5. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *