Tại sao xe buýt trường học lại có nóc màu trắng?Bạn đã đi xe buýt trường học bao giờ chưa? Điểm nổi bật nhất về chúng (ít nhất là ở Hoa Kỳ) đó là chúng có màu vàng. Nhưng trần thì thường có…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa