Tập 2: Tennison gambit – Bẫy khai cuộc "thắng nhanh" trong Cờ vuaBẫy khai cuộc “thắng nhanh” trong cờ vua – Tennison gambit
Một trong những khai cuộc hay và dễ học để chiến thắng nhanh trong ván đấu!!
Xem các ván đấu thực tế tại:

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa