9 thoughts on “Tập 28: Quản lý lợi nhuận và chi phí trong Doanh nghiệp

  1. Em cảm ơn thầy. Em kg dc học nhiều.nay dc thầy dạy em học từ từ và hiểu về kinh doanh hơn.

  2. Em kg dc hoc nhiều. Em học hoài bài của thầynên cũng hiểu phần nào về kinh doanh .Em cảm ơn thầy.

  3. Nếu là dịch vụ với chi phí cố định dàn trải và chi phí biến đổi thất thường trong suốt thời gian vận hành, làm sao mình ấn định được lợi nhuận cần phải đạt đuợc để tính vòng tròn bao quanh chi phí hả chú..

  4. Cảm ơn bác! Mong bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc để có thể chia sẻ cho mọi người những điều tuyệt vời như vậy! Chắc chắn sẽ có nhiêuc người biết tới một cách dần dần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *