44 thoughts on “Thành Gà nói về Top 5 mẹo chữa mốc cho gà hiệu quả nhất

  1. Bạn ơi cho mình hỏi con gà sau khi đá hoặc vần vỗ thì rửa như nào để cho nó không bị mốc . Mình nuôi gà vần gà hay bị mốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *