13 thoughts on “Thánh liệu nấu ăn mời bà con ăn với chị kim nhoa

  1. Cái tập này coi hoài vẫn mắc cười…1 mình Châu đã chịu ko nổi rồi giờ thêm thằng ông nội Minh nữa khổ chị Kim rồi haha nhưng mà vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa