44 thoughts on “Thánh "VÉT" BUTTERFLY phiên bản mới lối chơi mới cách lên đồ mới gánh team tốt hơn

  1. Moi lên rank kc
    Tưởng đâu không cấm nk
    Ai ngờ 2, ván đấu cấm cả 2 ván
    Một cú lừa khá hay từ thằng bạn

  2. thằng này chơi butte ngu như bò. kill đầu tiên ngu lồn. m k biết dùng chiêu đầu để tăng tốc chạy ah. đi bộ ngu lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa