Thế giới diệu kỳ | HTVC Giải Trí thiếu nhi | Tập 6Thế giới diệu kỳ| tập 6 | Do hiểu nhầm, Trang bị cấm không cho tiếp tục chơi cùng các bạn trong nhóm. Dù rất bước xúc, cả nhóm vẫn không tìm ra được cách thuyết phục. Trong lúc đó, Trang biết mẹ đánh rơi mất chiếc bóp ngoài đường. Cả nhóm quyết giúp mẹ Trang tìm được món đồ đã mất để Trang có thể tiếp tục là bạn của cả nhóm. Và Bé Minh bắt đầu ra tay.

Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa