41 thoughts on “Thông linh phi | chap1 – chap 47 | truyện tranh full

  1. giọng đọc này chỉ dành cho bắc cụ thôi, dân miền nam mà nghe nó giống như tiếng con khỉ trường sơn ét ét vậy chẳng hiểu chi mô tê rứa. vậy mà các kênh tv hay bất cứ gì cũng có tiếng bắc cụ đến cả radio và loa phát thanh trên các cột điện cũng có tiếng bắc cụ ét ét khắp nơi nhức cái đầu bỏ mẹ

  2. Đọc diễn cảm đấy mà giọng đọc khó nghe quá tốt nhất bỏ giọng ns qua bên đi
    Éo ai nghe giọng ns đâu😀😀😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa