4 thoughts on “Thực đơn gia đình: Canh Đu Đủ nấu Tôm và Cá Nục kho Cà Chua

  1. Thi oi nha e du du nhieu vay sao e kg kiem it con ran ho hanh dem ve ham ,vay la se an dc het cay du du thoi ,bua nay lai dc 3 mon de cat con bua trua ha, chuc hai em co mot ngay tuyet voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa