31 thoughts on “Thực hành Word| Kỹ năng chèn và định dạng chữ nghệ thuật, Drop cap, Picture, Cột

  1. https://youtu.be/YKcOBmd_3ok
    link hướng dẫn chi tiết Phần mềm báo giá_ sent mail tự động trên excel

  2. e chia cột k đều và thường chữ chỉ ở một bên cột thì phải làm sao ạ, mong thầy chỉ dạy

  3. Video hay quá Chúc video của bạn thành công sớm lên TOP , Tuần Lễ Thời Trang Trên Lotte Siêu Giảm Giá Mua Ngay https://goo.gl/KpqvyP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *