THVL | Đoàn ĐBQH làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh LongChiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long về kết quả hoạt…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa