27 thoughts on “THVL | Tình Bolero 2016 – Tập 11: Nhớ người yêu – Danh ca Trường Vũ

  1. Sao mà trừng vũ có giọng hát hay đến thế tôi chấm trên10 điểm chúc tr v mk hp và thành đạt vạn sự cát tường như ý

  2. Dám hát trực tiếp như vậy ko phải ai cũng làm được, anh quả là có giọng hát tuyệt vời, hơn 20 năm qua tôi vẫn đam mê giọng hát anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa