Tiệc TEABREAK cho Y Bác Sĩ tại Bệnh Viện Pháp Việt | PITO | 21/10/2019Hội nghị cói sự tham gia của đại diện các hãng sản xuất thiết bị, bác sĩ, kỹ thuật viên và quản lý của bộ phận kỹ thuật tại các Bệnh viện…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *