Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) | Phần 4Tổng hợp những từ, cụm từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông
tin (CNTT) hỗ trợ tốt trong việc đọc các tài liệu tiếng anh
#tanchau #tienganhchuyennganh #congnghethongtin

Tổng hợp cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất tại:
Tổng hợp tiếng anh ngành công nghệ thông tin (CNTT):
Tổng hợp tiếng anh ngành kỹ thuật điện:
Tổng hợp tiếng anh ngành cơ khí:
Tổng hợp tiếng anh ngành quản trị kinh doanh:
————————————————————–
Hãy NGHE ĐI NGHE LẠI và NHỚ luôn SỐ THỨ TỰ của những cụm từ tiếng anh này nhé Bạn. Hiệu quả rất Bất Ngờ khi học nhũng Cụm từ Tiếng Anh thông dụng sau:
91. Predecessor
91. Người, vật tiền nhiệm; tổ tiên
92. Priority
92. Sự ưu tiên
93. Productivity
93. Hiệu suất
94. Real-time
94. Thời gian thực
95. Schedule
95. Lập lịch; lịch biểu
96. Similar
96. Giống
97. Storage
97. Lưu trữ
98. Technology
98. Công nghệ
99. Tiny
99. Nhỏ bé
100. Transistor
100. Bóng bán dẫn

101. Vacuum tube
101. Bóng chân không
102. Ability
102. Khả năng
103. Access
103. Truy cập; sự truy cập
104. Acoustic coupler
104. Bộ ghép âm
105. Analyst
105. Nhà phân tích
106. Centerpiece
106. Mảnh trung tâm
107. Channel
107. Kênh
108. Characteristic
108. Thuộc tính, nét tính cách
109. Cluster controller
109. Bộ điều khiển trùm
110. Consist
110. Bao gồm

111. Convert
111. Chuyển đổi
112. Equipment
112. Trang thiết bị
113. Gateway
113. Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
114. Interact
114. Tương tác
115. Limit
115. Hạn chế
116. Merge
116. Trộn
117. Multiplexor
117. Bộ dồn kênh
118. Network
118. Mạng
119. Peripheral
119. Ngoại vi
120. Reliability
120. Sự có thể tin cậy được

—————————
🎉Đăng kí/Subscribe giúp TAN CHAU đạt 100k SUBSCRIBE
❤ Theo dõi TAN CHAU nhé!
☆ YOUTUBE: ►
☆ FACEBOOK: ►
☆ E-Mail: TTTiengAnhOnline@gmail.com

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

7 thoughts on “Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) | Phần 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa