Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) | Phần 6Tổng hợp những từ, cụm từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông
tin (CNTT) hỗ trợ tốt trong việc đọc các tài liệu tiếng anh
#tanchau #tienganhchuyennganh #congnghethongtin

Tổng hợp cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất tại:
Tổng hợp tiếng anh ngành công nghệ thông tin (CNTT):
Tổng hợp tiếng anh ngành kỹ thuật điện:
Tổng hợp tiếng anh ngành cơ khí:
Tổng hợp tiếng anh ngành quản trị kinh doanh:
————————————————————–
Hãy NGHE ĐI NGHE LẠI và NHỚ luôn SỐ THỨ TỰ của những cụm từ tiếng anh này nhé Bạn. Hiệu quả rất Bất Ngờ khi học nhũng Cụm từ Tiếng Anh thông dụng sau:
151. Secondary
151. Thứ cấp
152. Service
152. Dịch vụ
153. Software
153. Phần mềm
154. Solve
154. Giải quyết
155. Sophistication
155. Sự phức tạp
156. Superior
156. Hơn, trên, cao hơn…
157. Task
157. Nhiệm vụ
158. Text
158. Văn bản chỉ bao gồm ký tự
159. Accommodate
159. Làm cho thích nghi, phù hợp; chứa đựng
160. Aspect
160. Lĩnh vực, khía cạnh
161. Associate
161. Có liên quan, quan hệ
162. Causal
162. Có tính nhân quả
163. Century
163. Thế kỷ
164. Chronological
164. Thứ tự thời gian
165. Communication
165. Sự liên lạc
166. Configuration
166. Cấu hình
167. Conflict
167. Xung đột
168. Contemporary
168. Cùng lúc, đồng thời
169. Database
169. Cơ sở dữ liệu
170. Decade
170. Thập kỷ
171. Decrease
171. Giảm
172. Definition
172. Định nghĩa
173. Design
173. Thiết kế; bản thiết kế
174. Discourage
174. Không khuyến khích, không động viên
175. Disparate
175. Khác nhau, khác loại
176. Distinction
176. Sự phân biệt, sự khác biệt
177. Distributed system
177. Hệ phân tán
178. Encourage
178. Động viên, khuyến khích
179. Environment
179. Môi trường
180. Essential
180. Thiết yếu, căn bản

—————————
🎉Đăng kí/Subscribe giúp TAN CHAU đạt 100k SUBSCRIBE
❤ Theo dõi TAN CHAU nhé!
☆ YOUTUBE: ►
☆ FACEBOOK: ►
☆ E-Mail: TTTiengAnhOnline@gmail.com

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

2 thoughts on “Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) | Phần 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa