Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) | Phần 8Tổng hợp những từ, cụm từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông
tin (CNTT) hỗ trợ tốt trong việc đọc các tài liệu tiếng anh
#tanchau #tienganhchuyennganh #congnghethongtin

Tổng hợp cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất tại:
Tổng hợp tiếng anh ngành công nghệ thông tin (CNTT):
Tổng hợp tiếng anh ngành kỹ thuật điện:
Tổng hợp tiếng anh ngành cơ khí:
Tổng hợp tiếng anh ngành quản trị kinh doanh:
————————————————————–
Hãy NGHE ĐI NGHE LẠI và NHỚ luôn SỐ THỨ TỰ của những từ, cụm từ tiếng anh này nhé Bạn. Hiệu quả rất Bất Ngờ khi học nhũng từ, Cụm từ Tiếng Anh thông dụng sau:
211. Semiconductor
211. Bán dẫn
212. Simulate
212. Mô phỏng
213. Single
213. Đơn, một
214. Supplier
214. Nhà cung cấp, thiết bị cung cấp
215. Synchronous
215. Đồng bộ
216. Technical
216. Thuộc về kỹ thuật
217. Acceptable
217. Có thể chấp nhận được
218. Accuracy
218. Sự chính xác
219. Computer science
219. Khoa học máy tính
220. Concentrate
220. Tập trung
221. Economical
221. Một cách kinh tế
222. Financial
222. Thuộc về tài chính
223. Information system
223. Hệ thống thông tin
224. Objective
224. Mục tiêu, mục đích
225. Pinpoint
225. Chỉ ra một cách chính xác
226. Precise
226. Chính xác
227. Relevant
227. Thích hợp, có liên quan
228. Responsible
228. Chịu trách nhiệm
229. Retrieve
229. Lấy, gọi ra
230. Situation
230. Bối cảnh, tình cảnh, trạng thái
231. Sufficient
231. Đủ, thích đáng
232. Transaction
232. Giao tác
233. Trend
233. Có xu hướng; xu hướng
234. Alloy
234. Hợp kim
235. Bubble memory
235. Bộ nhớ bọt
236. Capacity
236. Dung lượng
237. Core memory
237. Bộ nhớ lõi
238. Dominate
238. Thống trị
239. Ferrite ring
239. Vòng nhiễm từ
240. Horizontal
240. Ngang, đường ngang

—————————
🎉Đăng kí/Subscribe giúp TAN CHAU đạt 100k SUBSCRIBE
❤ Theo dõi TAN CHAU nhé!
☆ YOUTUBE: ►
☆ FACEBOOK: ►
☆ E-Mail: TTTiengAnhOnline@gmail.com

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

9 thoughts on “Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) | Phần 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa