38 thoughts on “Tìm hiểu 15 chiếc iPhone đã thay đổi cả thế giới

 1. Chào shop .mình thật kham phục khi iPhone là hình mẫu để tất cả hãng điện thoại trên thế giới học làm theo. Mình me iPhone đến quên ăn.

 2. Tui còn cây2, 3, 4… 4 thì còn dùng… 3 thì treo cáp… Còn cây 2 thì… Hư pin tui rả ra lạc mất rồi… Bửa kẹp nguồn còn chạy bình thường. Nói chung tui thích 3 nhất… Nhưng giờ chắc đặt tủ.

 3. Tất Cả Iphone :
  Iphone 2g
  Iphone 3g
  Iphone 3gs
  Iphone 4
  Iphone 4s
  Iphone 5
  Iphone 5c
  Iphone 5s
  Iphone 6
  Iphone 6plus
  Iphone 6s
  Iphone 6s Plus
  Iphone Se
  Iphone 7
  Iphone 7 plus
  Iphone 8
  Iphone 8 plus
  Iphone X
  Iphone Xs
  Iphone Xs Max
  Iphone XR
  Iphone 11 Pro
  Iphone 11 Pro Max

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa