23 thoughts on “TÍNH NĂNG iOS "SIÊU HAY" CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT??!

  1. Anh ơi, e reset máy, lúc khôi phục thì phần nhắc nhở khôi phục dc. Phần tin nhắn với ghi chú mất hết rồi. Có cách nào khôi phục không a? Chỉ em dới

  2. Anh làm bài đánh giá chi tiết Vivo V9 đi anh ơi
    Với anh làm về những tính năng hay trên Android đi anh Duy ơi

  3. Khi đang chạy ứng dụng nào mà có người nhắn tin messenger thì kéo thông báo xuống và trả lời. Ko cần thoát ra.

  4. anh review về tính năng nâng để bật trên ip 6s trở lên đi … có tốn pin hay ảnh hưởng gì ko???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *