3 thoughts on “Top 10 manga lãng mạn buồn nhất

  1. Nếu có một bộ Manga lãng mạn nào đó với một kết cục buồn, hãy chia sẻ cùng Top Manga nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *