21 thoughts on “TOP 3 Máy giặt cửa ngang 9KG giá 9 triệu của LG Samsung Electrolux nên mua

  1. Cái thứ hai mình vừa mua trừ giảm giá còn mười triệu hai chín mươi nghìn, mà trong này giá có tám triệu tám chín mươi sao cùng hãng mà giá chênh lệch nhiều vậy, mình mua diện máy xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa