45 thoughts on “Trải nghiệm Bảo Bối Thần Kỳ H5 – Thế giới Pokemon bỏ túi vô cùng tiện lợi

  1. A ko chịu gắn con cự long vào tàng gắn con tào lao ức chế vl. Cự long là sát thủ, chỉ cần nâng mình nó là cân cả team nha

  2. Game cái j cũg hay nhưng có 1 nhược điểm là pokemon ít hệ quá rõ ràng chim băng là hệ băng, bay và hệ nc mà trong game để hệ nc k à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *