Tránh nóng tại Melia Ba Vì Mountain Retreat 5 ⭐️🔸 Chỉ cách Hà Nội tầm 60km. Melia Ba Vì nằm gọn trong Vườn Quốc Gia Ba Vì. Được xây dựng lại trên nền móng từ thời Pháp xưa. Trên đây vẫn còn nhiều các tàn tích và khi lên đây cũng sẽ được đưa đi tham quan xung quanh bằng mini bus, đi qua nơi nào các anh hướng dẫn đều kể lại khá say sưa và lôi cuốn. Có 1 điều là đường đi đến đây khá nhiều sương phải hết sức cẩn thận.
🔸 Only 60km from Hanoi. Melia Ba Vi is located in Ba Vi National Park. Rebuilt on the foundation from the old French period. There are many ruins above and when you come here, you will be taken to visit around by mini bus. One thing is the way to get here quite a lot of fog to be very careful.
🎼 Track: Syn Cole – Gizmo [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

4 thoughts on “Tránh nóng tại Melia Ba Vì Mountain Retreat 5 ⭐️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa