31 thoughts on “Trò chơi khó nhất mọi thời đại nè! :D

  1. Tui vừa uống sữa vừa xem điện thoại bên cạnh thùng rác, cái lúc đang uống tự nhiên dọa 1 phát thế là rơi luôn sam sung vào thùng rác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *