12 thoughts on “Truyện cổ tích việt nam Audio mp3 tuyển chọn – Phần 4

  1. Toàn những thằng óc bò ko biết nghe. Giọng đọc của Chị này rất là hay đó. Mù cũng phải nhìn thấy chủ đề là chữ gì chứ.Kể chuyện Cổ tích phải chậm chạp như vậy mới là hay. Con gái Tôi 5 tuổi nó rất thích và Tôi cũng vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa