List truyện ngôn tình h nặng tốn giấy ăn nhất

Đối với mình, đọc truyện ngôn tình H nặng bắt buộc mang 3 yếu ớt tố: np + ngắn + full thì mới đem đến nhiều cảm hứng khi đọc , Muahahahaha. Tuy nhiên, do hầu như người toàn hỏi 1×1 cần mình cũng gốc rễ xem và nhặt được 1 số truyện tương đối … Continue reading List truyện ngôn tình h nặng tốn giấy ăn nhất