15 thoughts on “[Truyện Ngôn Tình VinZoi] Tớ Lỡ Thích Cậu Rồi – Tập 5 (Cuối)

  1. Sao tập này anh hk gây thêm sự rai cấn của Đại Sinh và Triệu Vĩnh để dành Tiểu Oanh.
    Mà như z hay rồi ❤❤❤ tim tim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *