20 thoughts on “Truyện Tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu Chap 41, 42

  1. Mình khuyên các bạn đừng nên ủng hộ kênh này vì bạn này lấy trộm truyện của nhóm dịch còn ko ghi rõ nguồn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *